APPLAUSE (2019)

Captura (54)

Aquest projecte gira al voltant del enrariment de la comunicació, del discurs com a format, i de l’eufòria del públic com a interferència o fins i tot com a censura.

Aquests tres eixos s’articulen mitjançant una obra performàtica que es basa en el silenciamient de parts significatives del discurs mitjançant aplaudiments. Un ponent llegeix un text davant un públic. L’audiència, rebent un senyal mitjançant un indicador lluminós (objecte autoritari), es posa a aplaudir de forma dictada fins al cessament d’aquest senyal.

D’aquesta manera, mitjançant un aplaudiment obligat (una eufòria forçada), interfereix en el discurs del ponent, deixant buits en el mateix —buits plens d’aplaudiments—, i dificultant la comprensió del missatge.